Klaster
Poligraficzno-Reklamowy
w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 35A
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 29 47
fax +48 65 529 29 51
email: manus@data.pl

  • Banner1
  • Banner3
  • Banner2

Świat Druku

Wydawcą miesięcznika "Świat DRUKU" jest: Polski Drukarz Sp. z o.o. ul. Obywatelska 115 94-104 Łódź, POLSKA tel. 42 687 12 92, 688 79 49; fax 42 687 12 99

Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o. istnieje od 1993 roku. Jest członkiem Polskiej Izby Druku, członkiem wspierającym Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich, Sponsorem Założycielem Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, członkiem Zrzeszenia Polskich Fleksografów, członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych i partnerem Programu Solidni w Biznesie. Wydaje miesięcznik branży poligraficznej „Świat DRUKU”. Organizuje seminaria i konferencje na tematy związane z branżą poligraficzną, marketingową i reklamową w ramach Akademii Wiedzy. Sprawuje patronaty medialne nad imprezami organizowanymi przez firmy i instytucje branżowe.
-Kontakt: biuro@swiatdruku.eu   www.swiatdruku.eu

Od lutego 2011 r. "Świat Druku" jest partnerem Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie2003-06-01 10:35:28


Reklama GRAFFCentralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu PoligraficznegoTwój BIZNESAgencja marketingowa ProMarketingStowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP